แทงบาคาร่าออนไลน์,คาสิโนสดบาคาร่า,เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี

หลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์หน่วยงานกำกับดูแลที่มีการแก้ไข ถึง 27 ก.ค.

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕ ๑๗:๒๗

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการทบทวนและพัฒนากฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ Regulatory Revision เพื่อสนับสนุนธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕ ๐๘:๕๗

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรรมการตลาดหลักทรัพย์) จำนวน 3 คน ได้แก่(1)