แทงบาคาร่าออนไลน์,คาสิโนสดบาคาร่า,เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี

สนพ.แพร่ ดำเนินการตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2/2565

อังคาร ๐๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๐๙
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือและทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2/2565 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับพนักงานในสถานประกอบการ ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33
สนพ.แพร่ ดำเนินการตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2/2565

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 คน โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม และวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) และดำเนินการทดสอบในระหว่างวันที่13-14 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

สนพ.แพร่ ดำเนินการตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด