แทงบาคาร่าออนไลน์,คาสิโนสดบาคาร่า,เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี

วช. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมสมอง "พลิกวิกฤตปุ๋ย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม"

จันทร์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๓๗
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมการประชุมระดมสมอง เรื่อง "ร่วมพลิกวิกฤตปุ๋ย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม" เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการลดปัญหาวิกฤตปุ๋ยในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรม
วช. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมสมอง พลิกวิกฤตปุ๋ย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด