แทงบาคาร่าออนไลน์,คาสิโนสดบาคาร่า,เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาทักษะผู้สูงอายุต่อเนื่อง

จันทร์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๐๑
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Internet of Thing (IoT) 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ฝึกระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 ให้กับกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ณ เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาทักษะผู้สูงอายุต่อเนื่อง

โดยโครงการนี้มุ่งเน้น ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุรองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมให้กับประชากรก่อนวัยสูงอายุเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ เข้าถึงเทคโนโลยี และเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถาม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทร 0 36679720 Facebook : สนพ.สระบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาทักษะผู้สูงอายุต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด